Ticket #714 (new Defekt)

Opened 13 years ago

PiratsupportTray: rödkryss i chattfönster paj

Reported by: olofb Owned by: olofb
Priority: major Milestone:
Component: Piratsupport Keywords:
Cc:

Description

När man chattar och avslutar samtalet med rödkrysset, får man fråga "vill du stänga fönstret". Oavsett vad man svarar hänger sig fönstret och man får stänga det "manuellt" med windows-krysset.

Note: See TracTickets for help on using tickets.