Ticket #742 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

formatering mailutskick

Reported by: johan.lundmark@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

önskar kunna göra fettext, listor och bädda in bilder. skulle höja läsbarheten och intresset.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

Göra fettext går
[b]Textb

Finns ett par andra markups som visas under rutan.
Men ja, some improvements vore på sin plats.

(Vet att en WYSIWG-editor är på gång)

comment:2 Changed 13 years ago by johan.lundmark@…

Härligt att få kommentarer så snabbt!

Taggen [b] ger inte fetstil för mig utan det är något annat som ändras kanske typsnittet eller bokstavsmellanrummet.

comment:3 follow-up: ↓ 4 Changed 13 years ago by Gonte

Skumt, [b] ger för mig fetstilt i både förhandsgranskningen och det skickade mailet.

Har du testat och fått samma resultat i faktiska mail, eller är det bara förhandsgranskningen du tittat på?

comment:4 in reply to: ↑ 3 Changed 13 years ago by johan.lundmark@…

Replying to Gonte:

Skumt, [b] ger för mig fetstilt i både förhandsgranskningen och det skickade mailet.

Har du testat och fått samma resultat i faktiska mail, eller är det bara förhandsgranskningen du tittat på?

Kommer ihåg att utskicken inte har fått fettest i min klient Thunderbird utan sett ut precis som i förhandsgranskningen. Men jag ska testa igen i ett utskick när jag kommer ihåg och återkommer i så fall.

comment:5 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

HTML i local mail funkar, men det måste nånstans i mailet finnas en "sluttagg" typ </nånting> för att mallen ska detektera att det finns html i mailet. Lägg in tex <span></span> nånstans, så kommer all HTML i malet att rendreras korrekt. Kolla resultatet i förhandsgranskningen. "Farlig" html filtrerasdock bort, dvs alla script, iframes etc.

Note: See TracTickets for help on using tickets.