Ticket #773 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Wee hoo! (nyskapad trac-plugin har installerats)

Reported by: S <simon.bohlin@…> Owned by: speakman
Priority: trivial Milestone:
Component: Trac Keywords:
Cc:

Description

För länge sedan(tm) påstod jag att man kan slippa spambottar som spammar runt och ger kollaterala spamskador i t ex trac-kommentarer.

Mitt nyskapade plugin tar hand om sådana och ger dem smisk.
 http://trac-hacks.org/wiki/InputfieldTrapPlugin

Redan installerat här på utv i form av:
http://utv.piratpartiet.se/admin/general/plugin#no9

Troligen borde pluginen kunna aktiveras på mer än de två som bot-bevakas nu; ändring av wiki och ändring av ticket?

Attachments

botwarning.png Download (2.5 KB) - added by SimonB. 13 years ago.
så ser felmeddelandet ut

Change History

Changed 13 years ago by SimonB.

så ser felmeddelandet ut

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

Det som händer är alltså att en bit html kletas in:
<div><input type="hidden" name="keepempty" value="" /></div>

Och den som är dum nog att fylla i ett dolt fält som dessutom heter bort-med-tassarna är att betrakta som bot, dum, eller problemsökare.

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.