Ticket #786 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Auto-uppdatera budgetägare

Reported by: Richie Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone: Innan Riksdagsvalet 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

 https://pirateweb.net/Pages/v4/Financial/ViewBudget.aspx

Den verkar inte auto-uppdatera budgetägare om man byter t.ex. VL (jag ser ut att fortfarande äga Jämtlands valkretsbudget fast där är en ny VL).

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

Inte bara verkar, det är så... Ett jäkla pain in the as när man begär cash från diverse ställen...

comment:2 Changed 13 years ago by johan.karlsson@…

Budgetarna ägs inte av rollerna utan av personerna som jag fått det förklarat för mig. Därav blir det #fail

comment:3 Changed 12 years ago by Richie

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

comment:4 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Riksdagsvalet 2014

comment:5 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to wontfix

"Lokalbudgetar" kommer troligen att tas bort. Så stort problem kan det heller inte vara att signa budgetägare.

comment:6 Changed 11 years ago by anonymous

Uhm, ska bort? Hur är nu det tänkt att bli bra, om inte varenda del av partiet plötsligt tvingas bilda lokalföreningar?

Och nog har det varit problematiskt, denna ticket kom till för att ändring av just budgetägare dragit ut i oändlighet.

comment:7 Changed 11 years ago by johan.karlsson@…

Ja, bort.

Planen är att alla lokalbudgetar ska slås samman till en stor så man inte har en fast, löjligt liten, summa att röra sig med varje år samtidigt som andra delar av landet har pengar dom inte vet vad dom ska göra med.

comment:8 follow-up: ↓ 9 Changed 11 years ago by agnesson

Bättre styrning uppifrån (en enkel checklista på vad som ska göras när man utser en ny lead) hade löst detta problem. Jag anser att det finns andra förbättringar som ska prioriteras framför denna, speciellt med tanke på att dessa lokalbudgetar kommer att försvinna.

comment:9 in reply to: ↑ 8 Changed 11 years ago by anonymous

Replying to agnesson:

Bättre styrning uppifrån (en enkel checklista på vad som ska göras när man utser en ny lead) hade löst detta problem. Jag anser att det finns andra förbättringar som ska prioriteras framför denna, speciellt med tanke på att dessa lokalbudgetar kommer att försvinna.

Problemet var väl lite att personen som utser lead inte själv kunnat ändra budgetägare, och den som faktiskt kan har inte haft tid och glömt bort.
Men jo, försvinner lokalbudgetar är det inget att fixa.

Note: See TracTickets for help on using tickets.