Ticket #855 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Kartan av Sverige saknas på Valkretsar sidan

Reported by: nicolas.sahlqvist@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: Valkretsar Sverige
Cc: ein.andersson@…

Description

Jag ser ingen karta på Valkretsar sidan:
 http://www.piratpartiet.se/valkretsar

, den har varit borta i 2 dar nu.

Attachments

ppse_valkretsar_sida_utan_kartan_av_sverige.png Download (97.0 KB) - added by nicolas.sahlqvist@… 13 years ago.
Screenshot där kartan saknas!

Change History

Changed 13 years ago by nicolas.sahlqvist@…

Screenshot där kartan saknas!

comment:1 Changed 13 years ago by nicolas.sahlqvist@…

Jonatan Gonte Kindh rapporterar:
Men nånting är ju weird, eftersom den leker jojo, fungerar, slutar funka, fungerar igen...

comment:2 Changed 13 years ago by nicolas.sahlqvist@…

Jag kan styrka de som Jonatan rapporterar, jag kunde se kartan förut, ladda ner den med wget tillome, nu går de inte längre.

comment:3 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

RO flyttade in kartan från www3 till www, så nu är den cachad osv och bör nog funka bättre. Stänger.

Note: See TracTickets for help on using tickets.