Ticket #88 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Medlem vill bort från mailinglista

Reported by: jennerstrom Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Citerar användaren direkt:

########################
Hej.

Hittade den här tråden:  http://forum.piratpartiet.se/Topic137138-66-1.aspx

Jag har samma problem, jag har kryssat ur alla nyhetsbrev men ändå fortsätter de komma. Det här är andra försöket att kontakta någon inom "organisationen" direkt. Hur avbeställer jag nyhetsbreven?


MVH,
Viktor
######################

hans adress är: viktorjoh@…
Hur löser vi så han kommer bort från listan + att det kanske inte ska hända igen?

Change History

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Owner changed from mini to JorgenL
  • Status changed from new to assigned
  • Component changed from Hemsidan to PirateWeb

comment:3 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.