Ticket #884 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

ny blogg för live.piratpartiet.se

Reported by: josef@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords: ny blogg för live
Cc:

Description

Skriver en blogg och allt som handlar under kategorin "Transparency" handlar mycket om vad piratpartiet tar upp och står för.

Feed för transparency kategorin:  http://collentine.com/category/transparency/feed

Vill gärna hjälpa till och påverka och vill därför att ni kollar över om det kan passa in på live.piratpartiet.se trots att jag skriver på engelska.

/josef

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Tack, kollar på detta snarast.

comment:2 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Allt med livesidan har legat lite på backburnern, men nu har jag lagt till dig. Jag har märkt dig som "piratpartist" - säg til om du hellre vill stå som oberoende.

comment:3 Changed 14 years ago by @…

Tack. Har inget alls emot att vara piratpartist:)

Note: See TracTickets for help on using tickets.