Ticket #897 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Engelsk(internationell besökare) version av suport länken på http://www.piratpartiet.se/international/

Reported by: of_darkness Owned by: Richie
Priority: minor Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Problem:
I om med den nya sidan så finns det en länk via en flagga till  http://www.piratpartiet.se/international/ och där finsn idag piratsuportknappen men den leder till den vanliga svenska versionen av mibweb.

Lösning:
Ändra länken på  http://www.piratpartiet.se/international/ till en anpassad URL.
Den kan fås från  http://support.piratpartiet.se/operator/getcode.php genom att ändra vissa variabler där.

Vision: Besökaren på den internationelal sidan som vill ha support komemr till en internationell besökare sida av mibweb som har förklaringar och hjälptexter på engelska.

Change History

comment:1 in reply to: ↑ description Changed 13 years ago by greyman

Rätt URL-kod borde bli:
<!-- webim button --><a href=" http://support.piratpartiet.se/client.php?locale=sv" target="_blank" onclick="if(navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera') != -1 &amp;&amp; window.event.preventDefault) window.event.preventDefault();this.newWindow = window.open(' http://support.piratpartiet.se/client.php?locale=sv&amp;url='+escape(document.location.href)+'&amp;referrer='+escape(document.referrer), 'webim', 'toolbar=0,scrollbars=0,location=0,status=1,menubar=0,width=640,height=480,resizable=1');this.newWindow.focus();this.newWindow.opener=window;return false;"><img src=" http://support.piratpartiet.se/button.php?i=Piratsupport&amp;lang=sv" border="0" width="235" height="59" alt=""/></a><!-- / webim button -->

Fixa korrekt bild får bli ett senare bekymmer

comment:2 Changed 13 years ago by greyman

  • Priority changed from major to minor
  • Type changed from Defekt to Förbättring

comment:3 Changed 12 years ago by SimonB.

Supportknappen är inlagd som ett "block" vilket innebär att samma kod visas på varje sida. För att modifiera måste man programmera PHP. Kansk skriva en if-sats som kollar om man är på /international eller någon undersida och i så fall ge engelsk supportknapp?

Förresten, patchen ovan innehåller locale=sv. Troligen är det locale=sv eller locale=en som ska justeras på två ställen?

Koden som ska modifieras är:

<div align="right">
<!-- webim button --><a href=" http://support.piratpartiet.se/client.php?locale=sv&amp;style=simplicity&amp;group=1" target="_blank" onclick="if(navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera') != -1 &amp;&amp; window.event.preventDefault) window.event.preventDefault();this.newWindow = window.open(' http://support.piratpartiet.se/client.php?locale=sv&amp;style=simplicity&amp;group=1&amp;url='+escape(document.location.href)+'&amp;referrer='+escape(document.referrer), 'webim', 'toolbar=0,scrollbars=0,location=0,status=1,menubar=0,width=640,height=480,resizable=1');this.newWindow.focus();this.newWindow.opener=window;return false;"><img src=" http://support.piratpartiet.se/button.php?i=Piratsupport&amp;lang=sv&amp;group=1" border="0" alt="Piratsupport" width=240/></a>
<!-- / webim button --></div>

comment:4 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone changed from Innan Valkampanjen 2010 to Innan Valkanpanjen 2014

comment:5 Changed 10 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Piratspporten är borttagen på nya hemsidan.

Note: See TracTickets for help on using tickets.