Ticket #897 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 10 years ago

Last modified 7 years ago

Engelsk(internationell besökare) version av suport länken på http://www.piratpartiet.se/international/

Reported by: of_darkness Owned by: Richie
Priority: minor Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Problem:
I om med den nya sidan så finns det en länk via en flagga till  http://www.piratpartiet.se/international/ och där finsn idag piratsuportknappen men den leder till den vanliga svenska versionen av mibweb.

Lösning:
Ändra länken på  http://www.piratpartiet.se/international/ till en anpassad URL.
Den kan fås från  http://support.piratpartiet.se/operator/getcode.php genom att ändra vissa variabler där.

Vision: Besökaren på den internationelal sidan som vill ha support komemr till en internationell besökare sida av mibweb som har förklaringar och hjälptexter på engelska.

Change History

comment:1 in reply to: ↑ description Changed 10 years ago by greyman

Rätt URL-kod borde bli:
<!-- webim button --><a href=" http://support.piratpartiet.se/client.php?locale=sv" target="_blank" onclick="if(navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera') != -1 &amp;&amp; window.event.preventDefault) window.event.preventDefault();this.newWindow = window.open(' http://support.piratpartiet.se/client.php?locale=sv&amp;url='+escape(document.location.href)+'&amp;referrer='+escape(document.referrer), 'webim', 'toolbar=0,scrollbars=0,location=0,status=1,menubar=0,width=640,height=480,resizable=1');this.newWindow.focus();this.newWindow.opener=window;return false;"><img src=" http://support.piratpartiet.se/button.php?i=Piratsupport&amp;lang=sv" border="0" width="235" height="59" alt=""/></a><!-- / webim button -->

Fixa korrekt bild får bli ett senare bekymmer

comment:2 Changed 10 years ago by greyman

  • Priority changed from major to minor
  • Type changed from Defekt to Förbättring

comment:3 Changed 9 years ago by SimonB.

Supportknappen är inlagd som ett "block" vilket innebär att samma kod visas på varje sida. För att modifiera måste man programmera PHP. Kansk skriva en if-sats som kollar om man är på /international eller någon undersida och i så fall ge engelsk supportknapp?

Förresten, patchen ovan innehåller locale=sv. Troligen är det locale=sv eller locale=en som ska justeras på två ställen?

Koden som ska modifieras är:

<div align="right">
<!-- webim button --><a href=" http://support.piratpartiet.se/client.php?locale=sv&amp;style=simplicity&amp;group=1" target="_blank" onclick="if(navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('opera') != -1 &amp;&amp; window.event.preventDefault) window.event.preventDefault();this.newWindow = window.open(' http://support.piratpartiet.se/client.php?locale=sv&amp;style=simplicity&amp;group=1&amp;url='+escape(document.location.href)+'&amp;referrer='+escape(document.referrer), 'webim', 'toolbar=0,scrollbars=0,location=0,status=1,menubar=0,width=640,height=480,resizable=1');this.newWindow.focus();this.newWindow.opener=window;return false;"><img src=" http://support.piratpartiet.se/button.php?i=Piratsupport&amp;lang=sv&amp;group=1" border="0" alt="Piratsupport" width=240/></a>
<!-- / webim button --></div>

comment:4 Changed 9 years ago by sikevux

  • Milestone changed from Innan Valkampanjen 2010 to Innan Valkanpanjen 2014

comment:5 Changed 7 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Piratspporten är borttagen på nya hemsidan.

Note: See TracTickets for help on using tickets.