Ticket #922 (closed Defekt: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Dubletter och fel i vallokalsbokningen i Malmö: Nya Stenkulaskolan

Reported by: ariank@… Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Nya Stenkulaskolan finns med tre gånger i Malmö.
Två av dem ÄR Nya Stenkulaskolan (det finns med andra ord en dubblett), medan en är Sorgenfriskolan. På kartan ligger Sorgenfriskolan till VÄNSTER om Nobelvägen medan Nya Stenkulaskolan ligger till HÖGER om Nobelvägen, men alla tre har alltså namnet Nya Stenkulaskolan.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by dansve

  • Owner changed from ba to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

Jag har dubbelkollat mot val.se och det verkar som att valnämden i Malmö har lämnat felaktiga uppgifter. Se  http://www.val.se/val/val2010/rostmottagning/vallokal/valdistrikt/12/80/0203/index.html

Markören för distrikt "V Sorgenfri, Nobelv" ligger alltså rätt men har fel adress.

Dubletten på andra sidan Nobelvägen är dock korrekt eftersom det är två distrikt som har vallokal på samma skola.

comment:2 Changed 12 years ago by ariank@…

Jag har bokat in mig som distributör på Sorgenfriskolan (distrikt V Sorgenfri, Nobelv), dvs den till vänster om Nobelvägen. Så nu är den tagen även om den fortfarande har fel namn.

comment:3 Changed 12 years ago by ariank@…

Och det känns som att den mittersta "Nya Stenkulaskolan" (dvs distrikt/valkrets Möllevången, V Nobelv) i listan med adresser till höger på valbokningen antingen ska slås ihop med "Nya Stenkulaskolan" ovan eller "Nya Stenkulaskolan" under beroende på vilken lokal den ligger i.

("Nya Stenkulaskolan" ovan är enligt kartan den som är Sorgenfriskolan, medan "Nya Stenkulaskolan" under verkligen är Nya Stenkulaskolan.)

comment:4 Changed 12 years ago by JorgenL

Det finns 4 valdistrikt inblandade, som enligt valmyndigheten alla ska ligga i
Nya Stenkulaskolan med adress Östra Farmvägen 30.
Det känns som att den korrektaste lösningen på problemet är att lägga samtliga
i en enda lokal som faktiskt då ligger på den angivna adressen, dvs Nya Stenkulaskolan.

Vi måste dock kolla hur det ser ut med bokningar innan vi gör det så att vi inte vilseleder nån som bokat sig.

comment:5 Changed 12 years ago by ariank@…

Ok. Jag har bokat att vara distributör för den som på kartan är Sorgenfriskolan (den ligger på Mariagatan, till vänster om Nobelvägen), men som enligt texten är en av de tre "Nya Stenkulaskolan" (valkrets "V Sorgenfri, Nobelv Nya Stenkulaskolan, Östra Farmvägen 30"), eftersom jag vet att det varit vallokal i tidigare val (jag har röstat där nåt år).

Men det var innan Möllevångsskolan (där jag röstar nuförtiden) byggdes, så det är fullt möjligt att Sorgenfriskolan inte används som vallokal längre.

Om det visar sig att alla tre Nya Stenkulaskolan slås samman till en enda så att alla fyra valkretsarna hamnar i samma ruta på samma adress, dvs Östra Farmvägen 30, vill jag dock inte vara distributör för den. Kan jag om det läget uppstår plocka bort mig själv från valkrets "V Sorgenfri, Nobelv Nya Stenkulaskolan, Östra Farmvägen 30", eller måste ni göra det?

comment:6 Changed 12 years ago by JorgenL

Om vi gör den ändringen så kan vi plocka bort dig, i så fall får du ett mail som notifiering. Vi ska försöka ta reda på vad som gäller för lokalerna bara... :-)

comment:7 Changed 12 years ago by ariank@…

Har redan plockat bort mig själv för att underlätta för alla inblandade. :)

comment:8 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Har städat till det hela enligt vad val.se säger. Alla fyra distrikten i EN lokal på Östra Farmvägen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.