Ticket #960 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Koll om bugg som gör 25% bokning finns

Reported by: anonymous Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Klistrar in meddelande som kom till Piratsupporten:
"Hej, jag försökte just registrera mig som, som vallokalvärd på Serviceörvaltningen på Henriksmiths gatan i Malmö mellan kl 10-13. När jag får mail och skall bekräfta får jag meddelandet att en annan aktivist redan har distributörsrollen,

Men min mening var att bli vallokalsvärld inte distributör.. När jag sedan tittar på bokningen igen ser jag att vallokalsvärdarna är bokade till 25%. Kolla så att vi inte har någon bugg i systemet,

Om vi ger detta meddelande till folk som försöker boka sig som värdar på lokaler där det finns en distributör, är risken stor att de misstolkar det och inte dyker upp. /Uno Engborg"

Hoppas det löser sig /mvh Piratsupporten

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by anonymous

Hej

Detta är en bugg. Håller på att kika på det.
/JL

comment:2 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Felet med att det inte går att bekräfta är nu löst.

Har justerat så att du är bokad som värd på de tider du angav.

Note: See TracTickets for help on using tickets.