Ticket #1007 (closed Förbättring: worksforme)

Opened 12 years ago

Last modified 10 years ago

Social bookmarking (tex fbook) på inlägg och klipp

Reported by: korupt.yg@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: addthis.com, facebook, social bookmarking, increasing page views
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Jag tycker att det krävs ett lättare sätt för folk att sprida ert, och förhoppningsvis sitt, budskap.

Ni har t.ex. en del fina intervjuer och inlägg och det finns bra debattklipp med endast ~3500 visningar. Det finns visserligen social bookmarking på YouTube, folk kan sprida intervjuer och debatter vidare, men då behövs det ett YouTube konto och man länkar heller inte till piratpartiets hemsida.

Man kan utan vidare problem lägga till något som  http://www.addthis.com/ för varje inlägg och jag kan garantera att om man uppmanar folk att ta upp kampen på webben (via facebook och what not) så kommer fler att uppskatta frågorna och förstå allvaret i det hela. 3500 sidvisningar borde lätt kunna bli 35 000 och det gör skillnad.

Jag är ingen webbprogrammera men jag har gjort en del hemsidor (ASP.NET, PHP) samt använt en del CMS. Jag hade klarat uppgiften utan vidare problem men det gör antagligen eran webutvecklare också. Hjälp erbjuds i alla fall om det inte finns. Kan nås via mail.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by korupt.yg@…

Ni får ursäkta den snabba ticketen, jag ser ju nu att ni redan har det.

Ett förslag kanske är att göra den bra bit större direkt under titelraden på inlägget. Man kan också göra så att man kan gilla den direkt från main sidan. Exponering är ju viktigt om jag tror att ni skulle tjäna bra mycket mer på om länkarna var lite synligare och fanns lättare till hands.

Är ju bara att göra ett test också, väldigt lätt att mäta om det blir bättre med en tydligare placering som uppmanar folk att dela med sig.

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:3 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
  • Description modified (diff)

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.