Ticket #1008 (closed Förbättring: duplicate)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Donationer via Flattr

Reported by: korupt.yg@… Owned by: Gonte
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: Donation, Flattr, PayPal, Visa, SMS, phone
Cc:

Description

Kampen kostar, och med mer pengar kan man nå ut till fler folk. Pengar är ofta det som hindrar att man kommer ut till den stora allmänheten.

Det jag föreslår är att man, som på e-commerce sidor, skapar fler "betal"/donationslösningar. Det nya svenska upptåget, som faktiskt kan göra stor skillnad för er(/mig då jag inte gillar vart landet går), heter  http://flattr.com/. Flattr riktar sig speciellt till folk som vill ge eller ta imot en symbolisk donationssumma (på ett mycket speciellt sätt, läs deras hemsida). Tanken med Flattr är att folk som gör något ideellt ska kunna få finansiella möjligheter till att göra det, och vad bättre än att slåss för en politisk ideologi.

Man kan också lägga in donation via telefon (sms/betalsamtal), direktdonation med VISA/Betalkort för både engångsdonationer och prenumerationer samt andra donationslösningar (t.ex. PayPal eller liknande) som finns.

Poängen är att man ska göra det LÄTT (gärna med 2-3 max klick) för folk att hjälpa partiet. Jag tycker t.ex. att det är på tok för jobbigt att donera så som det är nu. Om jag känner så här är det antagligen fler som gör, vilket betyder att ni inte får in pengar ni kunde ha använt. Värt att nämna kan vara att jag är 24 och kanske därför snäppet latare, men tror att många resonerar på ett liknande sätt.

Som jag sa i min tidigare ticket: Om ni tycker att detta är viktigt och om ni anser att det tar tid att få det gjort så hjälper jag gärna till för att få igång det så fort som möjligt. Jag är dock som sagt ingen webprogrammerare men klarar utan vidare problem uppgiften. Den här uppgiften (speciellt om man räknar med visa- & smsdonationer) är väl lite jobbigare än social bookmarking och om det inte finns någon som kan så har jag gjort betallösningar tidigare.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Gonte

Hej,
en del av funktionerna du efterfrågas finns redan på  http://www.piratpartiet.se/donera (som dock är lite halvrubbad efter att vi nyligen bytte hemsida).

Men, det finns en hel del att jobba på inom det området (till exempel att faktiskt börja använda Flattr-kontot som vi har). Fortsätt gärna komma med mer feedback!

comment:2 Changed 12 years ago by Gonte

  • Summary changed from Förbättrade, och nya, donationsmöjligheter to Donationer via Flattr

comment:3 Changed 12 years ago by sikevux

  • Owner changed from Richie to Gonte
  • Status changed from new to assigned

comment:4 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to duplicate

Duplicate av ticket:822

Note: See TracTickets for help on using tickets.