Ticket #1037 (closed Förbättring: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 11 years ago

Ny blogg på live.piratpartiet.se (http://blog.mangaworld.se)

Reported by: mrquispiam@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Tjohoj, jag blev tipsad att anmäla min blogg till livesidan, så here goes.

Sidan är  http://blog.mangaworld.se , jag är medlem i Piratpartiet och taggen jag använder för allt PP-relaterat är "Piratpartiet".

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted
  • Summary changed from Ny blogg på live.piratpartiet.se to Ny blogg på live.piratpartiet.se (http://blog.mangaworld.se)

Hav tålamod!

comment:2 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Hey, fixat!

Fast på  http://anton.nordenfur.se/ då...

Note: See TracTickets for help on using tickets.