Ticket #109 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Sammanslagning av välkomstmail

Reported by: tobias.bjorkgren@… Owned by: Todi
Priority: minor Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: PirateWeb Keywords: member, mail
Cc:

Description

Idag när vi får en ny medlem får denne minst 6 stycken medlemsmail. Många kan tycka detta väldigt påträngande och det vore rätt bra ifall man skulle kunna slå ihop det första mailutskicket till ett enda. Ett för de som reggas som PP-medlem, ett för UP och ett för de som reggas som UP och PP-medlem.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by ola.leifler@…

+1, Det finns flera som hört av sig om det stora antalet mejl de får från oss. Dessutom borde man kunna skicka gemensamma utskick till up och pp i samma region utan att behöva spamma med två mejl.

comment:2 Changed 14 years ago by Todi

Nja, en ny medlem får minst ett mail, om han är medlem i PP. Är han medlem i både UP och PP får han minst 2. Sen beror det på om Valkretsledaren har skrivit mail (både PP och UP) och om kommunledaren har gjort det. Men ungefär 4-6 mail brukar det väl bli om man är både PP och UP, 2-3 om bara PP.

En person som är medlem i UP är nästan alltid också medlem i PP, så med ett mail till PP-medlemarna når man nästan alltid alla. Att skicka ut två mail känns som overkill faktiskt. 95% får två mail, 5% får ett mail. Och de som är bara UP har ju valt att inte vara med i PP, så varför mailar man dom också? Vill man nå aktivister använder man den mailen, och når alla som vill vara aktiva oavsett PP/UP.

Att slå ihop mailen känns väldigt kladdigt faktiskt. Lätt att man skippar viktig information då tror jag.

comment:3 follow-up: ↓ 4 Changed 14 years ago by tobias.bjorkgren@…

Piratpartiet: Välkommen till Piratpartiet i Stockholms kommun!‏
Piratpartiet: Välkommna!‏
Piratpartiet: Välkommen till Piratpartiet i Stockholmsdistriktet!‏
Ung Pirat: Välkommen till Ung Pirat!‏
Piratpartiet: Välkommen till Piratpartiet!‏
Ung Pirat: Välkommen till Ung Pirat i Stockholmsdistriktet!‏

dessa mail fick en och samma medlem på en gång.

detta borde ju kunna fixas! till färre antal mail

comment:4 in reply to: ↑ 3 Changed 13 years ago by Robert.nyberg@…

Replying to tobias.bjorkgren@…:

Piratpartiet: Välkommen till Piratpartiet i Stockholms kommun!‏
Piratpartiet: Välkommna!‏
Piratpartiet: Välkommen till Piratpartiet i Stockholmsdistriktet!‏
Ung Pirat: Välkommen till Ung Pirat!‏
Piratpartiet: Välkommen till Piratpartiet!‏
Ung Pirat: Välkommen till Ung Pirat i Stockholmsdistriktet!‏

dessa mail fick en och samma medlem på en gång.

detta borde ju kunna fixas! till färre antal mail

Ja lämpligen bör de läggas så att dui får 2 mejl ett med välkomen till partiet och ett för up, sen så får det del rubriker för de olika delarna som behöver annonsera i välkomst brevet.

Tex Så behöver up Distriktet pusha/ge blänkare om att det är trevligt att starta lokalavdelning och info om den vill byta loklavdelning , loklavdelningen bör informera om vilka som styr och ställer och kommande aktiviteter.

Det bör då högste ansvarige se till så det blir snyggt och prydligt med script som sköter uppdatering och hopsammnsättning.

typ lite så som grub2 skapar grub.cfg i linux.

comment:5 Changed 13 years ago by Gonte

  • Summary changed from Sammanslagning av medlemsbrev to Sammanslagning av välkomstmail

comment:6 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Uppstyrning från ledningen fixar detta problem.

Note: See TracTickets for help on using tickets.