Ticket #115 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

UP Sthlm behöver en blog

Reported by: Robert Nyberg Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc: ofdarknesss@…

Description

Enligt den info jag fått så är det dig jag ska peta på för att få till en info blogg för up-stockholm/stockholmsdistriktet (domän + wordpress bloggutrymme) ...

Det är Nu så att ungpirat-stockholm och up stockholms-distriktet behöver få en info blogg precis som partiet har i stockholmsbloggen.

Det vi behöver då är domänen Stockholm.ungpirat.se och en wordpressblogg på pp-servern så som stockholmsbloggen för partiet har.

Mvh Robert Nyberg ungpirat stockholms distriktet

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Afaik är detta fixat =)

Note: See TracTickets for help on using tickets.