Ticket #1220 (closed Defekt: wontfix)

Opened 11 years ago

Last modified 10 years ago

Meny "Piratpartiet" är felande

Reported by: Tommten Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

Menyn är felande:  http://i216.photobucket.com/albums/cc9/brytaplanka/Fulmeny.png
Jag kan absolut ingenting, men väljer man granska komponent på de två fula ställena i menyn så får man fram rader med kod på vad som kanske är det som är knas?

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by Tommten

Jag skrev fel, det är tre ställen som är ful.

comment:2 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.