Ticket #1221 (new Uppgift)

Opened 11 years ago

Skapa ett bra omhändertagande av (teknik-) volontärer

Reported by: SimonB. Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Ideer Keywords:
Cc:

Description

De som vill engagera sig inom partiet har svårt att hitta någon "mentor" som får dem att känna sig välkomna, tar dem under sina vingar och lär dem allt de kan, samt ger dem tilfredställelse över att bidra med "värde". (benchmark: bättre än mottagningen av Mr Nutt i Ankh-Morpork, eller åtminstone i nivå med mottagningen inom Ubuntu, där det finns en bunt betald personal. Vi har alltså lite att jobba på -- steg 1 är att någon volontär måste bli volontär på att bygga upp struktur för att välkomna volontärer, för att sedan kunna bygga en volontär-hjälpar-organisation inom PP)

Note: See TracTickets for help on using tickets.