Ticket #1222 (new Uppgift)

Opened 11 years ago

(anpassning av) script som migrerar etherpad-dokument

Reported by: SimonB. Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: PiratePad Keywords:
Cc:

Description

Migrering till etherpad-lite skulle kunna göras med en padda i taget, men troligen inte alla paddor samtidigt (för det lär ta år!)

Man vill kunna skicka in ett Etherpadid som sedas kopieras till Etherpad lite
Det är för att vi ska kunna migrera Piratepad till Etherpad lite, som är nyare, snabbare och rent allmänt trevligare.

Note: See TracTickets for help on using tickets.