Ticket #1250 (new Förbättring)

Opened 10 years ago

Piratmanifestet

Reported by: Aleexii Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Denna blogg skall handla om allting möjligt där man finner Pirat- intressen och annat som skulle kunna ingå i en Pirat-kultur, och förenar dessa, samt Pirat-politiken för den delen, till en slags Piratmanifest.

Hash taggar som kommer dyka upp ibland är #övervakning #integritet #piratpartiet #internet #kommunikation m.fl.

Addressen är  http://piratmanifestet.wordpress.com

Note: See TracTickets for help on using tickets.