Ticket #1249 (new Defekt)

Opened 12 years ago

SMS-meddelanden från Höstmötet försenade och konstiga svar

Reported by: Libre Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Fick ett sms om Höstmötet och att jag kunde prenumerera på uppdateringar igår(borde jag inte fått det meddelandet för en vecka sedan?).
När jag sedan försökte svara "MöteJa" på meddelandet för att få uppdateringar fick jag idag ett svar med lydelsen "Could not fetch content, sorry."
Se bifogad skärmdump.

Attachments

screenshot_pw_smsfail.png Download (59.0 KB) - added by Libre 12 years ago.
Skärmdump av meddelandet

Change History

Changed 12 years ago by Libre

Skärmdump av meddelandet

Note: See TracTickets for help on using tickets.