Ticket #190 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Visa vallokaler på aktuell kartvy

Reported by: JorgenL Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Det hade kanske varit ide att ge möjlighet att vid en viss inzoomningsnivå enabla en knapp:"Visa vallokaler i aktuell kartvy"

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to accepted

Fundamentet finns faktiskt redan, men problemet är att listan på högersidan inte hänger med. Nu med länk direkt på kartan blir det mer aktuellt.

Men först och främst tror jag att jag gör så den bara visar de synliga på kartan inom den valda kommunen. Eller?

comment:2 Changed 14 years ago by anonymous

aldeles ypperlig idé att visa alla lokaler som skulle synas på
den delen av kartan som är uppe.

*FRAMFÖRALLT* de som *inte* är med i ens egen kommun!

jag bor i ett hörn av min kommun ute på vishan och de andra
kommunerna i närheten är mest intressanta för mig.
det gör inget att listan inte hänger med, man klickar ju
ändå bara på kartan.

Nu är det inte många dar kvar, kan man när det är fixat pusha
lite på hemsidan att "det nu är lättare att hitta lokaler
som saknar även utanför kommunen, kolla om det är nån som du
kan ta hand om!" typ...?

comment:3 Changed 12 years ago by dansve

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.