Ticket #191 (closed Defekt: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

ingen bekräftelseruta på lokala utskick

Reported by: henrik.enblom@… Owned by: Todi
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Skrev ett lokalt utskick och tryckte på send, normalt kommer det en dialogruta där man bekräftar, det gjorde det inte den här gången. utan ett nytt fönster öppnades som var typ 0x0 pixlar stort (se screenshot) den rutan går att dra ut, men den är tom.

Mailet gick iväg, men jag provade att trycka på send 2 ggr till innan jag såg att det gått iväg :D

Attachments

Screenshot.png Download (251.9 KB) - added by henrik.enblom@… 14 years ago.

Change History

Changed 14 years ago by henrik.enblom@…

comment:1 Changed 14 years ago by Todi

Funkar för mig. Däremot vore det en bra ide att låsa knappen så man inte kan skicka flera mail i följd.

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

I högsta grad troligt att det är ett lokalt fel, något med webbläsaren på klientsidan och hur den hanterar javascript alerter, det som ska visas är en standard javascript alert, och den kan inte programmässigt fås att uppföra sig på det sättet...

Note: See TracTickets for help on using tickets.