Ticket #197 (closed Defekt: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

hjälpvallokaler 7 juni?

Reported by: lillolas59@… Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

I flera glesbygdskommuner brukar finns vallokaler med begränsat öppethållande som en filial till ordinarie vallokal, när distriktet är stort (=flera mil till vallokalen). Dessa hjälpvallokaler verkar inte finnas med i listan.

Exempel: Hagfors kommun, distrikt Hagfors Norra - Gustav Adolf, hjälpvallokal Gustavsfors skola.

Det finns åtskilliga sådana här lokaler i riksdagsvalet 2006. Kanske valmyndigheten helt har tagit bort dem i år, annars är det en brist i bokningssystemt. Som ni nu informerats om.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

Vi har utgått i från den data som finns här:  http://www.val.se/val/ep2009/statistik/radata.html

Saknas dessa lokaler där, så saknas de i vårat system. Eller så har vi fullständigt missat nånting.

comment:2 Changed 14 years ago by andreas

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold

Vore schysst om du kunde göra lite research och ta reda på om det defacto finns sådana lokaler till det här valet och i så fall återöppna den här buggen och fylla på med information. Tack på förhand.

Note: See TracTickets for help on using tickets.