Ticket #206 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

personifierad karta över vallokalerna

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Vore tjippt om man k unde plocka fram en personifierad karta över vilka vallokaler man åtagit sig uppdrag för. Tex jag som anmält mig som distributör för en mängd olika lokaler skulle ha stor nytta av en sådan som man tex kan printa och ha i bilen.

Kan hjälpa till och koda python, php eller javascript om det behövs. andreas snbl-a klydd.se

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to accepted

Jättefrän idé, och inte särskilt svårt att fixa. Men bäst av allt var nog erbjudandet om kodhjälp. :-)

Valsedelsiten är skrivet helt i Django/Python, och källkoden laddar du hem med bazaar: bzr branch lp:ppvalbok

Finns på #ppvalbok på IRC (speakman) för vidare assistans!

comment:2 Changed 14 years ago by Richie

En snarlik funktion vore isf att man som funktionär skulle kunna få ut listan över de lokaler man är ansvarig för, eller åtminstonde har i sin valkrets/distrikt/kommun/löksoppa.

comment:3 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Priority changed from major to minor

Bra funktion, men jag prioriterar ner den ett snäpp pga att det är så mycket annat som måste funka först...

Och för de flesta är det inte SÅ många lokaler annat än att det går att skriva en manuell lista och pricka dem på kartan med penna.

comment:4 Changed 14 years ago by andreas

Nu när det finns export till gpx är det ju skitsamma egentligen.

comment:5 Changed 14 years ago by andreas

Tips: Exportera till gpx fil, editera filen och ladda upp på  http://www.gpsvisualizer.com så får man en personifierad karta.

comment:6 Changed 13 years ago by dansve

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.