Ticket #212 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Fel antal bokade lokaler

Reported by: henrik.enblom@… Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Inne på adminsidorna (Eskilstuna) står det:
Täckning

6 / 22 förtidsröstningslokaler

6 / 57 bokade distributörer till vallokaler

I listan har bara 2 röstningslokaler & 4 vallokaler distributörer.

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Precis som det (förhoppningsvis) står så är dessa sidor under utveckling och full av buggar. Det fixas till med tiden, men just nu ligger fokus på volontärdelen tills den fungerar klanderfritt. Då tar vi administratörsdelen.

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 14 years ago by anonymous

Replying to speakman:

Precis som det (förhoppningsvis) står så är dessa sidor under utveckling och full av buggar. Det fixas till med tiden, men just nu ligger fokus på volontärdelen tills den fungerar klanderfritt. Då tar vi administratörsdelen.

ja det står "Denna avdelning är under kraftig uppbyggnad! Se den som en förhandsvisning. Den kommer byggas ut efter hand." Säg till när (om) ni vill ha in buggrapporter från den då.

comment:3 Changed 14 years ago by speakman

Absolut. Jag kan lägga en liknande rubrik fast med frågan om buggrapporter där. Tack iallafall för visat intresse. :-)

Note: See TracTickets for help on using tickets.