Ticket #224 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Platser existerar ej på kartan

Reported by: joel.berglund@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords: Saknas flaggor
Cc:

Description

Jag ser att det under listan till höger finns fler namn än flaggor på kartan. Ett exempel är Norrköping, 60222 där Åbyknuten finns på listan men ej som flagga på kartan. Om man däremot trycker på den så ser man BARA den flaggan.

Det vore rätt bra om man fick en fullständig blick av vilka som finns.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

Antagligen finns den även på kartan, bara det att den ligger på exakt samma plats som en annan.

Om du är inloggad administratör så kan du zooma in och flytta den ena en liten aning så att det syns att det är två. Jag har gjort det på en av mina lokaler, bara så mycket att det syns att där finns mer än en när man tittar på den inzoomade vyn.

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
Note: See TracTickets for help on using tickets.