Ticket #23 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

HTML i lokala mail

Reported by: Patrik Hammar Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: Innan Riksdagsvalet 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag vet att det är lätt att tro att alla andra delar det intresse och den kunskap man själv har när man är inne i något, men så funkar det dessvärre inte. Alla kan inte HTML.

Eftersom jag inte visste att man var tvungen att använda HTML-taggar i mailfunktionen, såg mailet jag skickade väldigt konstigt ut.

Jag föreslår att man lägger in samma funktion som man har i riktiga mailklienter, dvs att klienten tolkar knapptrycken som HTML och konverterar detta.

Mvh,
Patrik Hammar

Kommunledare, PP Karlskrona

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Patrik Hammar

Detta rör mailen i PirateWeb (Local Mail)

comment:2 Changed 14 years ago by Todi

  • Priority changed from critical to minor

Man måste inte använda HTML, det går bra med oformaterade mail även om de kanske inte ser ut som "standard".

"tolkar knapptrycken", är inte helt säker på vad du menar. Är det en s k WYSIWYG (what you see is what you get) editor du är ute efter, som t ex i Microsoft Word? Där du alltså kan markera ett stycke text, trycka på en knapp, så blir det fetstil eller liknande?

comment:3 Changed 14 years ago by Todi

  • Component changed from Hemsidan to PirateWeb

comment:4 Changed 14 years ago by Todi

Ett bra alternativ här vore kanske  FckEditor, den verkar ha shysst .NET stöd. Då skulle det se ut något  sånt här.

comment:5 Changed 13 years ago by Robert Nyberg <Robert.nyberg@…>

Snarast bör den använda wordpress för skrivning, eller iaf något som är snarlikt i både gränsnitt och editerings funktion. och då ha stöd för drafts.

comment:6 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Riksdagsvalet 2014

comment:7 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Mailutskick är helt omskrivit. Bör vara fixat.

Note: See TracTickets for help on using tickets.