Ticket #234 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

iframe-vänlig version av valboksidan?

Reported by: mini Owned by: speakman
Priority: blocker Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Kan ni inte ordna en liten iframe-vänlig version av bara dropdown-menyerna och postnummerrutan så att man kan lägga in det på www.piratpartiet.se nu på en gång??

Jag ser att den gör JSON-anrop, så iframe verkar enda lösningen.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to accepted

Eller så gör du:

<script type="text/javascript" src=" http://valsedlar.piratpartiet.se/site_media/js/mootools.js"></script>
<script type="text/javascript" src=" http://valsedlar.piratpartiet.se/site_media/js/frontpage.js"></script>

och bygger en egen form:

<form action="" method="post">

<select id="county" name="county">

<option value="">Välj län...</option>
<option value="blekinge-laen">Blekinge län</option>
<option value="dalarnas-laen">Dalarnas län</option>
<option value="gotlands-laen">Gotlands län</option>
<option value="gaevleborgs-laen">Gävleborgs län</option>
<option value="hallands-laen">Hallands län</option>
<option value="jaemtlands-laen">Jämtlands län</option>
<option value="joenkoepings-laen">Jönköpings län</option>
<option value="kalmar-laen">Kalmar län</option>
<option value="kronobergs-laen">Kronobergs län</option>
<option value="norrbottens-laen">Norrbottens län</option>
<option value="skaane-laen">Skåne län</option>
<option value="stockholms-laen">Stockholms län</option>
<option value="soedermanlands-laen">Södermanlands län</option>
<option value="uppsala-laen">Uppsala län</option>
<option value="vaermlands-laen">Värmlands län</option>
<option value="vaesterbottens-laen">Västerbottens län</option>
<option value="vaesternorrlands-laen">Västernorrlands län</option>
<option value="vaestmanlands-laen">Västmanlands län</option>
<option value="vaestra-goetalands-laen">Västra Götalands län</option>
<option value="oerebro-laen">Örebro län</option>
<option value="oestergoetlands-laen">Östergötlands län</option>

</select>
<br />
<select id="municipality" name="municipality" disabled="disabled">

<option>Välj län först...</option>

</select>

</form>
<form action="" method="post">

<label for="zip">Eller ange ett postnummer:</label>
<input id="zip" name="zipcode" maxlength="6" type="text" value=""/>
<input type="submit" value=">>"/>

</form>

Så blir det snyggt integrerat!

comment:2 Changed 14 years ago by mini

Funkar inte.

Den laddar JSON från en relativ URL, vilket

1) inte funkar, eftersom det inte finns något där....

2) inte är giltigt eftersom security-contexten är valsedlar.pp.se (gissar jag).

Kan ni göra den absolut?

location.href lite senare blir problem också.

Det här är bra om det fixas skyndsamt!

comment:3 Changed 14 years ago by mini

  • Priority changed from critical to blocker

comment:4 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Har lagt upp en alternativ fil bara för ändamålet:
 http://valsedlar.piratpartiet.se/site_media/js/fp_external.js

Eftersom du hämtar scriptet från valsedlar.pp.se så borde det fungera att hämta med AJAX därifrån också. Annars borde alla Google Maps-applikationer vara iframes mot google.com etc.

comment:5 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from closed to reopened
  • Resolution fixed deleted

Nope, funkar inte.

Rätt lösning verkar vara JSONP med callbackfunktion :-/ (vilket jag tror Google Maps API mfl använder)

comment:6 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from reopened to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.