Ticket #233 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Välj mailutskick från flera områden.

Reported by: anonymous Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: PirateWeb Keywords: utskick, nyhetsbrev
Cc: andreas, bjorn.odlund@…

Description

Jag satt här igår och svarade på massa mail i mailgruppen, då kom vi tillsammans fram till att en bra grej hade vart om man som medlem kunde kryssa i från vilka orter man ville ha mailutskick för det finns många folk som jobbar på annan ort .osv

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Todi

Typ som http://utv.piratpartiet.se/ticket/142 då, fast aningen annorlunda. Men vill vi verkligen att vem som helst ska kunna få utskick från vilken kommun som helst?

comment:2 Changed 14 years ago by anonymous

Ja, som det är nu så tvingas vi skicka lite väl mycket mail och spamma hela skåne... och skickar vi bara i Lund så ser de i Åkarp och Staffanstorp/hjärup det inte fast det är bara 5 minuters väg med tåget till träffen.

Det finns väl ingen fara att en medlem får medlemsbrev till "fel" kommun? de bör ju ändå vara sansade utskick...

comment:3 Changed 14 years ago by anonymous

Jag tycker det här är en otroligt viktig funktion som saknas.

Tills för bara ett par veckor sedan var jag registrerad på min gamla adress i Göteborg, då fick jag utskick ang Göteborg. När jag ändrade till min riktiga adress i Mölndal slutade jag få mail om demonstrationer i Göteborg men fick istället utskick ang Mölndal, vilket i sig är trevligt. Men skulle vilja ha utskick som rör Göteborg också eftersom det är kranskommun och Mölndal är lite av en förort till Göteborg.

Detta problem måste ju finnas med en hel del förortsbor i Stockholm också. Skulle vara najs om det kunde åtgärdas.

comment:4 Changed 14 years ago by andreas

  • Cc andreas added

comment:5 Changed 13 years ago by Gonte

  • Cc bjorn.odlund@… added
  • Keywords utskick, nyhetsbrev added
  • Summary changed from Flera mailutskick to Välj mailutskick från flera områden.

Från ticket #645


"Mycket efterfrågat att medlemmar ska kunna ange (opt-in) i pirateweb vilka andra kommuners mailutskick de vill ha. Detta för att vissa medlemmar bor precis på gränsen mellan två kommuner och/eller pendlar och känner sig lika mycket eller mer aktiva i angränsande kommun och då vill kunna få mailutskick från kommuner utöver den de bor i. Funktionen bör som sagt vara opt-in, men frågan om de vill ha andra kommuners utskick bör även ställas i formuläret när personen blir medlem för största medvetenhet om möjligheten." (bjorn.odlund@…)

comment:6 Changed 13 years ago by Gonte

Se även #142 - "Kommunledare bör få en kopia av utskick gjorda av andra kommunledare i samma valdistrikt"

comment:7 Changed 13 years ago by agnesson

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

Någon form av arkiv av mailutskick skulle lösa detta, gärna automatiskt publicering i rätt kategori i forumet. Precis så som ricks och annas medlemsbrev.

comment:8 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:9 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Alla mail publiceras numera på  https://pirateweb.net/Pages/v4/Communications/MailArchive.aspx . Gäller bara att sprida länken/lägga upp på hemsidor

Note: See TracTickets for help on using tickets.