Ticket #243 (closed Defekt: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

piratpartiet.se laddar data från Google

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

När man går in på  http://www.piratpartiet.se så står det i webbläsarens statusfält att den laddar data från www.google.com. Eftersom jag inte gillar idén att ett företag med affärsmodellen att samla in så mycket information om människor som möjligt ser vilka webbsidor jag läser så använder jag ett Firefox-tillägg för att routa all Google-trafik genom TOR, vilket naturligtvis går långsammare och därför tar det längre tid att ladda www.piratpartiet.se (det var så jag upptäckte det).

Är det verkligen vettigt att ett parti som står för stärkt privatliv och personlig integritet skickar information om sina sympatisörer till ett företag som samlar stora databaser om folks surfvanor (för det är ju det som händer, indirekt, när man använder Googles APIn) ? Det känns lite som om Miljöpartiet skulle driva sina webbservrar med ett hemmabyggt kolkraftverk.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold

Tack för din kommentar.

Jag är medveten om det du skriver. Vi avvaktar och tar in mer feedback.

Det kan vara bra att veta att även twitter-data laddas från hemsidan, samt att ett flertal pp-bloggare använder twitter-widgets och/eller google analytics, som har liknande effekter. Inte som en anledning att vi också ska göra det, utan mer som mer saker som du borde Tor-routa då.

Note: See TracTickets for help on using tickets.