Ticket #259 (closed Defekt: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Redigera valsedelsbokning

Reported by: jan-olov.viklund@… Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Jag behöver plocka bort ett par bokningar av valsedelsdistributörer som fått förhinder. Andra varianter av redigering är ju också tänkbart att behöva göra.

Jag skulle upskatta att få en blänkare om när det kan tänkas bli gjort.

Mvh

Jan-Olov

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Det har fungerat från dag 1, det har bara varit lite dåligt informerat hur det går till.

Om du loggar in med dina PirateWeb-uppgifter på förstasidan så kan du enkelt ta bort bokningar på samma vis som du annars gör nya bokningar. Välj Län och Kommun och klicka dig fram till den vallokal där bokningen ligger som du avser ta bort.

Väl där ska det finnas en stor knapp "TA BORT BOKNING" bredvid namnet på volontären som innehar bokningen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.