Ticket #276 (closed Defekt: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Admininterface

Reported by: JorgenL Owned by: speakman
Priority: critical Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Förslag:
På den kommunala adminsidan, en checkbox nånstans i överdelen på adminsidan som heter "Visa dolda Valdistrikt"
När man slagit på visning av dolda så ska dessa visas med grå bakgrund så man ser vilka det är.

Sen finns det två olika varianter som en dold valkrets sk kunna hanteras på.

I ena fallet så är den felaktigt dold, och är egentligen en egen lokal som råkade heta
samma som den den blev hopslagen med, och då ska den kunna "återupplivas" fullt ut, med egen distributör etc.
Detta bör kunna göras med en länk som heter "Gör om detta till en helt separat lokal på egen adress."

I andra fallet vill man visa den, men den ligger faktiskt på samma ställe som den den är ihopslagen med, så den ska inte ha distributör, men den kanske ska ha egna värdar för att den har en annan ingång tex.
Detta kan göras med en länk, "Gör det möjligt att boka värdar separat till detta distrikt"

I bägge fallen bör det visas en javascript-confirm som förklarar vad det är man håller på att göra.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

Och minsann!

Det finns tom ställen där man vill slå ihop ytterligare lokaler, såg en diskussion om en valbuss som stannar på flera ställen, som tidligen var en lokal för varje stopp.

Förslag till lösning på detta:

Intill rutan för distributörsrollen, en länk "Samdistribuera med annan lokal"
javascript-confirm, och sedan en dropdown med övriga (synliga) lokaler i kommunen som man kan välja att koppla ihop sig med.

Efter sen sån ihopkoppling har valdistriktet samma status som att sammanslaget men ej gömt distrikt, dvs ingen egen distributör, men möjlighet att ha värdar, och möjlighet att markeas som "visas ej".

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

Ytterligare saker, inte direkt kopplat till dolda distrikt:

-Länk till kartsidan från kommunens adminsida, nu finns länk för varje lokal,men det kan vara bra med en för hela kommunen också.
I bägge fallen kanske det skulle vara bra om länken hade target="_blank" så man inte trillade ur listan man jobbar med.

-Det behöver gå att boka någon/avboka någon direkt från adminsidan utan att hoppa fram och tillbaka till kartsidan.

-Kosmetiskt, men ändå störande:
Alla lokalerna borde ha samma kolumnbredder så att ögonen kan följa spalter uppifrån och ner, det är svårläst när samma info för olika lokaler ligger på olika ställen på skärmen.

comment:3 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Priority changed from major to critical
  • Summary changed from Admininterface för dolda lokaler. to Admininterface

comment:4 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
Note: See TracTickets for help on using tickets.