Ticket #279 (closed Förbättring: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Visa vilka som är aktivister

Reported by: johan.lundberg@… Owned by: Todi
Priority: minor Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

På Pirateweb bör det i medlemsregistret finnas en kolumn som visar om personen vill vara aktiv eller inte. Kolumnen bör också vara sorterbar så man får upp en lista där de aktiva står först, eller att man väljer att bara visa de aktiva (vilket som är lättast). Det känns viktigt att kunna göra det nu inför EU-valet för att få ut valsedlarna.

Det bör också vara möjligt för Kommunansvarig att ändra denna post i databasen, om det visar sig att en som markerat sig som aktivist har ångrat sig.

Se forumtråden i ämnet:
 http://forum.piratpartiet.se/Topic150673-131-1.aspx

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by JorgenL

Det finns en kryssruta i sökbilden för detta och man kan ändra aktiviststatus i penumerationer fliken.

comment:2 Changed 12 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme
Note: See TracTickets for help on using tickets.