Ticket #278 (closed Defekt: fixed)

Opened 15 years ago

Last modified 15 years ago

Fel koordinater för Ekorrens förskola, Riddarhyttan

Reported by: Jens Ayton Owned by: speakman
Priority: major Milestone: Innan EU-valet 2014
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

 http://valsedlar.piratpartiet.se/kommun/skinnskatteberg/

Vallokalen Ekorrens förskola har fel koordinater. Rätt koordinater (enligt gatuadressen och Google maps) är runt 59.809424,15.546395.

Detta fel kommer utifrån; samma problem finns på val.se.  http://www.val.se/val/ep2009/rostmottagning/fortidsrostning/kommun/19/04/index.html
Jag letar kontaktinfo för val.se:s information.

(Problemet rapporterat av klasg på IRC)

Change History

comment:1 Changed 15 years ago by anonymous

Notera att med “fel koordinater” menas ett fel på ca 300 km, inte fel gata.

comment:2 Changed 15 years ago by anonymous

Problemet har anmälts till valmyndigheten genom allmänt kontaktformulär på val.se.

comment:3 Changed 15 years ago by Jens Ayton

Verksamhetsutvecklaren hos val.se har “vidarebefordrat synpunkten till kommunen”.

comment:4 Changed 15 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Detta kan rättas manuellt genom att en funktionär flyttar markören på kartan.

Note: See TracTickets for help on using tickets.