Ticket #312 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

"Gamla skolan, vallokal ligger fel på kartan.

Reported by: Petter Nilsson Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

JAg vet inte vart gamla skolan ligger i eksjö, men på kartan ligger den väldigt fel, inte ens i eksjö.

Change History

comment:1 in reply to: ↑ description Changed 14 years ago by Oldtimer

Replying to Petter Nilsson:

JAg vet inte vart gamla skolan ligger i eksjö, men på kartan ligger den väldigt fel, inte ens i eksjö.

Den bästa information jag kan stå till tjänst med är "Träffpunkten" i Hjältevad. Tyvärr verkar alla i Hjältevad veta exakt var detta är, för inga resultat på Google ger mig någon adress eller karta.

Men du har rätt i att koordinaterna som val.se har gett oss är helt uppåt väggarna! Det enda positiva är väl att Hjältevad inte är speciellt stort... ;)

comment:2 Changed 14 years ago by speakman

En funktionär kan rätta till det genom att som inloggad flytta markören på kartan till rätt position.

comment:3 Changed 12 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.