Ticket #335 (new Förbättring) — at Initial Version

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Wikisida för Värmland

Reported by: Marie Axelsson Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc: max.sonnelid@…, marie.axelsson@…

Description

[2009-05-27 23:33:02] Marie Axelsson skriver: Hallå :)
[2009-05-27 23:43:26] Marie Axelsson skriver: Tänkte höra om det fanns någon möjlighet att vi kan få trycka upp en wiki på underdomänet varmland.piratpartiet.se och lägga en wiki där som hemsida. :

Note: See TracTickets for help on using tickets.