Ticket #366 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

kryssrutan Visa kringliggande vallokaler

Reported by: anonymous Owned by: speakman
Priority: major Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

Hur fungerar kryssrutan "Visa kringliggande vallokaler" i kartan?
när jag trycker på den skrivs bara med rött
"Zooma in mer för att hämta kringliggande lokaler"
men inga fler markeringar visas oavsett hur långt jag än zoomar.
(och borde det inte vara zooma ut?)

ja den fungerar inte iaf, eller också förstår jag inte
vad den är till för

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Oldtimer

Jag har heller aldrig fått den att fungera. Dessutom stannar den röda texten kvar och stör bilden.

Om den inte fungerar, kanske det är bättre att kommentera bort den så länge? I någon kommun hamnade en kartnål bakom den...

comment:2 Changed 12 years ago by dansve

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Denna ticket är stängd pga att applikationen ersatts med en ny version inför valet 2010.

/Daniel Svensson

Note: See TracTickets for help on using tickets.