Ticket #379 (closed Förbättring: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

Åsikter om PP's webbsida

Reported by: Richie Owned by: mini
Priority: major Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

(lätt) expires på alla images som laddas från /themes/pirates/ (så att dom kan cachas)
minska på antalet js/css som laddas från separata filer (10st + 11st resp.)
minska på antalet domäner som blandas in (11st, varje domän = 1 dns lookup = 200ms?)
minska på antalet http banners som öses in i headers (att verisionerna anges hjälper äver hackers att exploita gamla verisioner) Snabbast = http.conf->"ServerTokens ProductOnly"
cookies? varför? finns det någon skäl till att alla besökare bevakas?
iframe? varför? skäl? du är medveten om att iframe är djävulens påhitt?
reda ut errors i css/js (det finns ca 10st på framsidan)
och varför laddas css/js från google t.ex?

lite mera komplicerad sak: forum.piratpartiet.se har 50 under-element (images), eftersom det inte finns "expires" headers på dom så kommer en standard-browser skicka request för dom bilderna varje gång (för varje session), inget konstigt i sig, men forumet har dock mycket cookies och för varje bild skickas dessa cookies med även om dom inte behövs, 50 bilder x 500 bytes cookies = 25kb extra för att ladda framsidan.

små bytes här och där blir snabbt stora siffror.
 http://forum.piratpartiet.se/Topic157372-87-1.aspx

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Description modified (diff)
  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:2 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.