Ticket #386 (closed Defekt: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/politik

Reported by: anonymous Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Bli seriösa- bli en lobbyorganisation istället för att förstöra för
oss som tar politiken seriöst genom att lura en hel ungdomsgeneration till att tro att politik bara handlar om några få frågor! Tack på förhand!

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Varsågod!

Note: See TracTickets for help on using tickets.