Ticket #387 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Melde seg ut av PP

Reported by: skjhva@… Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Av personlige grunner er det i min interesse å melde meg ut av PiratPartiet.
Jeg har derimot små problemer med å finne noen måter å gjøre dette på.
Jeg er registrert som passivt medlem i Oslo, Norge.

På forhånd, takk.

Keep up the good fight!

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Todi

Du vill alltså gå ur partiet?

Vad har du för medlemsnummer?

comment:2 Changed 14 years ago by anonymous

Det stemmer
48830

comment:3 Changed 14 years ago by skjhva@…

Vel?

comment:4 Changed 14 years ago by skjhva@…

48830

comment:5 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Har avslutat dina medlemskap nu.

/Jörgen L

Note: See TracTickets for help on using tickets.