Ticket #390 (closed Förbättring: onhold)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

"Merförsäljning" på vallokalsbokningar

Reported by: Todi Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

När vi hade dålig täckning på valbokningen såg jag vid flera tillfällen att det var personer som hade bokat en lokal, och sen ingen mer, trots att det fanns fler lokaler på 5 minuters gångväg.

När man går in på en lokal borde det därför finnas en "merförsäljningstext" som säger "100 meter från denna lokal finns en lokal till, skulle du kunna tänka dig att lägga ut valsedlar i den också?" även på bokningsmailet skulle man kunna tipsa om att "Du har bokat lokal x. I närheten ligger även lokal y och lokal z, skulle du kunna lägga ut till dom också?"

Var också tillfällen där personer bokat förtidsröstningslokaler på ett ställe, men inte bokat valdagen på samma ställe. Vore bra om de tipsades om det då vid bokningen. Iof kanske de inte har tid, men några borde vi få "gratis" på det sättet.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold
Note: See TracTickets for help on using tickets.