Ticket #451 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Vice och admins kan inte lista volontärer

Reported by: Richie Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: volontärer
Cc: JorgenL,

Description

[10:45:24] Ola Nyström says: Nån har har rättighetsmatrisen för PW ?
[10:45:39] Ola Nyström says: undrar mest varför jag inte kan lista volontärer längre
[10:46:42] Rickard Olsson says: Har du några, då?
[10:47:33] Rickard Olsson says: Min vice frågade samma sak för nån dag sedan, det visade sig att han inte hade några volontärer.

Om de inte "försvunnit" förstås, han sa faktiskt att han var rätt säker på att han hade folk där tidigare...
[10:47:36] Ola Nyström says: Borde ha en drös. Jag står som admin för stockholm norrort, men kan inte lista volontärer alls längre
[10:48:02] Ola Nyström says: Jag är #11265 och borde väl ha rätt att lista volontärer i mitt område?
[10:48:11] Rickard Olsson says: Ska kolla hur det ser ut där...
[10:50:11] Rickard Olsson says: Du har inga listade direkt under dig, iaf. Men jo, du borde ju kunna se de andra där...
[10:50:35] Ola Nyström says: Lista volontärer är utgråad för mig.
[10:50:54] Rickard Olsson says: Det finns alltså en drös under norrort, men inga hos dig personligen. Det är förmodligen logiken där som fallerar.
[10:51:13] Rickard Olsson says: Men frågan då är ju varför jag ser dem, jag är ju också "bara" admin för det området.

[2009-08-14 09:49:49] Lars-Erik Jonsson says: Att lista volontärer i PirateWeb tycks inte fungera för min del (utgråat alternativ), trots att jag vet att jag har sådana. Någon annan som upplevt samma sak eller som KAN lista volontärer?
[2009-08-14 16:45:34] Rickard Olsson says: Funkar för mig, men jag ser inte i listan att du har några?
[2009-08-14 16:47:53] Andreas Larsson says: de lär väl ligga hos RO om han inte ger dom vidare till dig?
[2009-08-14 18:28:30] Lars-Erik Jonsson says: Har man inte brukat SE dem även om man inte kan hantera dem? Är ju enklare då att veta vilka som åtminstone finns i looopen. Även jag får ju e-post om ATT det finns nya filurer.
[2009-08-14 18:29:14] Lars-Erik Jonsson says: ...förlåt, volontärer... ;)

[10:53:24] Rickard Olsson says: Du fick just en volontär för Ragunda också. In och se om du kan lista honom. :-)
[10:56:22] Lars-Erik Jonsson says: Nopp, ingen försändelse mottagen...dvs kan inte välja "Lista volontärer"

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

  • Cc JorgenL, added

comment:2 Changed 13 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Rättigheterna var nog lite för tight satta. har öppnat upp lite.

comment:3 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.