Ticket #450 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Unsubscribelänk i mejl

Reported by: anonymous Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

[07:10:03] Anna Troberg skriver: Går det att göra en unsubscribelänk i mejl som skickas ut till alla? Jag är lite trött på att få 50 mejl med folk som tycker att jag är en idiot för att de inte orkar gå in på pirateweb och avregga sig från utskick.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

Ska kika på det...

comment:2 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Det finns nu sedan ett tag en sådan i newsletterutskicket, vilket bör räcka ganska långt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.