Ticket #503 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Utskick skickar till fel regioner.

Reported by: max.sidenstjarna@… Owned by: Todi
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: geografi
Cc:

Description

Skulle maila ut mail till regionen UP Rättvik och såg vid förhandsgranskningen att det stog: "UTSKICK: Dalarnas valkrets", försökte prova olika organisationer men står ändå hela tiden samma utskick.
efter utskick, så skickades det tydligen också till alla i Ung Pirat i Dalarna.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by simon.bohlin@…

  • Keywords geografi added

comment:2 Changed 13 years ago by JorgenL

Är detta ett fel fortfarande?

comment:3 Changed 13 years ago by max.sidenstjarna@…

Har inte gjort några utskick där sen dess, men står på samma sätt vid förhandsgranskning iaf.

comment:4 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:5 Changed 12 years ago by agnesson

Huvudupptagningsområdet för alla lokalavdelningar är numera säteskommunen, Rättvik i detta fall. #996 är dock fortfarande aktuell.

comment:6 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

comment:7 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.