Ticket #556 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Ny blogg om Piratpartiet (http://pirat.drivecool.se)

Reported by: leif.swahn@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Jag kandiderar till riksdagslistan och min blogg finns på  http://pirat.drivecool.se

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

 • Status changed from new to accepted

Såhär funkar det:

Live-sidan plockar inlägg, automatiskt, från en massa bloggar och
återpublicerar dem. Kriteriet för att vara med är att bloggen:

 • skriver intressant om piratrelaterade frågor
 • har ett hyfsat språk
 • undviker personpåhopp

För att kunna ta med bloggar som skriver både om piratsaker och om
annat, så tar vi bara in bara inlägg som finns i en viss kategori
bloggen.

Så, om du vill vara med behöver du avgöra följande:

 • Kommer du att skriva om piratfrågor?
 • Vilka kategorier (etiketter i Blogger) kommer du att använda för

piratinlägg? (Exempel: "FRA", "IPRED", "Piratpartiet" "pplive" osv)

Om du vill vara med, skulle du kunna skicka mig en eller flera
"etiketter" som du vill använda för det, så kan jag plocka in bara de inlägg som rör piratfrågor! Gamla kategorier, eller en helt ny
tagg/kategori spelar ingen roll, du väljer helt själv. Men jag vill
gärna att det är kategorier som inte innehåller orelaterade inlägg... annars blir det för mycket på livesidan.

Jag använder också en liten "ikon", en bild som är ungefär 300x70 (som du ser på de andra på livesidan). Om du vill göra en sån själv så får du, annars ordnar jag det.

Fråga gärna om du undrar något.

comment:2 Changed 13 years ago by mini

 • Priority changed from major to minor

comment:3 Changed 13 years ago by mini

 • Summary changed from Ny blogg om Piratpartiet to Ny blogg om Piratpartiet (http://pirat.drivecool.se)

Jag har fortfarande inte fått svar, Leif?

comment:4 Changed 13 years ago by mini

 • Type changed from Defekt to Förbättring

comment:5 Changed 12 years ago by mini

 • Status changed from accepted to closed
 • Resolution set to wontfix

Pling, är du fortfarande intresserad? Stänger här så länge.

Note: See TracTickets for help on using tickets.