Ticket #557 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Min, David Hakulas, nystartade blogg om politik, engagemang och personliga åsikter

Reported by: david.hakula@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Hej!

Om ni vill och tycker att min blogg passar för Piratpartiet LIVE! får den mycket gärna linkas. Adressen är  http://sinder.blogg.se/

Jag kommer att skriva om mitt arbete inom Piratpartiet och om vår politik. Jag kommer också att skriva mer om personliga egenskaper, så som det första inlägget i min blogg som handlar om vilja, och hur jag uppfattar att vi påverkas av dem.

Tack på förhand!

David Hakula

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Såhär funkar det:

Live-sidan plockar inlägg, automatiskt, från en massa bloggar och
återpublicerar dem. Kriteriet för att vara med är att bloggen:

  • skriver intressant om piratrelaterade frågor
  • har ett hyfsat språk
  • undviker personpåhopp

För att kunna ta med bloggar som skriver både om piratsaker och om
annat, så tar vi bara in bara inlägg som finns i en viss kategori
bloggen.

Så, om du vill vara med behöver du avgöra följande:

  • Kommer du att skriva om piratfrågor?
  • Vilka kategorier (etiketter i Blogger) kommer du att använda för

piratinlägg? (Exempel: "FRA", "IPRED", "Piratpartiet" "pplive" osv)

Om du vill vara med, skulle du kunna skicka mig en eller flera
"etiketter" som du vill använda för det, så kan jag plocka in bara de inlägg som rör piratfrågor! Gamla kategorier, eller en helt ny
tagg/kategori spelar ingen roll, du väljer helt själv. Men jag vill
gärna att det är kategorier som inte innehåller orelaterade inlägg... annars blir det för mycket på livesidan.

Jag använder också en liten "ikon", en bild som är ungefär 300x70 (som du ser på de andra på livesidan). Om du vill göra en sån själv så får du, annars ordnar jag det.

Fråga gärna om du undrar något.

comment:2 Changed 13 years ago by david.hakula@…

Tack för det snabba svaret!

Jag har nu skapat en kategori, Piratpolitik, där alla mina inlägg rörande
Piratpartiet och vår politik kommer att läggas. Det går inte att flytta
redan publicerade inlägg på blogg.se som jag använder till en annan
kategori. Är det möjligt att få det inlägg jag skrev om min
riksdagskandidering upplagd manuellt?

Det vore kanon om du kunde göra den ikonen åt mig. Har förtillfället inte
tillgång något bildredigeringsprogram.

Tack på förhand!

Mvh,
David Hakula

comment:3 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

LAgt till, syns imorgon eller så!

Note: See TracTickets for help on using tickets.