Ticket #57 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Last.fm-liknande system för taggning och scrobbling

Reported by: speakman Owned by: starkmjolk
Priority: minor Milestone:
Component: Piratradio Keywords: last.fm last fm
Cc:

Description

Last.fm har en smart system är låtar kan taggas med inte bara genrer utan även vilka artister/låtar som låter liknande, vilket sedan kan användas för att hitta ny snarlik musik som passar ens smak.

Kanske skulle ett sånt system passa för Piratradio i framtiden? Kanske skulle det, med undantag för Live-sändningar, gå att göra unika kanaler per användare med för personen önskad typ av musik?

Och slutligen vore det intressant med en scrobbling-funktion där man kan kryssa för Love eller Ban i klienten huruvida man gillade musiken, och utifrån den informationen i användarens profil hitta mer passande musik (med viss utsvävning).

Last.fm-klienten är helt fri (open source) så ett serversystem som fungerar på samma vis är vad som saknas.

Tankar?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by starkmjolk

Många bra idéer. Tanken med last.fm har varit på tal tidigare, men inte en såhär häftig utveckling. :)

En last.fm klient finns redan integrerad i liquidsoap (mjukvaran som genererar strömmen), förmodligen baserad på den fria version som du pratar om. En enkel koppling med scrobbling mot last.fm uppfyller ju inte allt du föreslog dock.

Ban har vi redan pratat om, det skulle kunna vara så enkelt som om tre personer inte vill höra en låt (och säger det via irc eller webben tex) så tas den ur vanliga spellistan. Liknande en global love this är också enkel, och påtänkt.

De mer avancerande delarna som scrobbling per användar-request osv. Får vi nog ta en djupare diskussion om i IRC-kanalen. :)

comment:2 Changed 12 years ago by Zash

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Piratradio är nerlagt

Note: See TracTickets for help on using tickets.