Ticket #572 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Jag slipper gärna stå som piratpartist

Reported by: johan@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

PP Live! prenumererar på min blogg, och även om jag är medlem i PP skulle jag hellre stå som "oberoende" än som "piratpartist" på sidan.

Hoppas det går att ordna!

Ha det!

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Ska ordna det så fort jag hinner!

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat, kommer att synas imorgon.

Note: See TracTickets for help on using tickets.