Ticket #590 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Engelsk version av live.piratpartiet.se?

Reported by: kalle.vedin@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Hej.

Om du har tid och energi över skulle det kanske vara en kul idé att kopiera hela den här sidan (live.pp.se) till något i stilen med blogosphere.piratpartiet.se. På blogosphere skulle man kunna indexera engelskspråkiga pirat-artiklar från hela världen. Det hade kanske hjälpt oss att bygga en mer internationellt medveten rörelse.

Om du inte hinner moderera den nya sidan skulle du kunna lämna över det ansvaret till andra människor. Mjukvaran som båda sidorna använder skulle fortfarande kunna vara samma.

Ursäkta karaktären av mitt mail: "Det hade varit bra om du gjorde så här, men jag kan tyvärr inte hjälpa till." (Personligen blir jag helt trött på just sådana mail.)

Kram kram! Tack för att du arbetar så hårt :D!
/Kalle Vedin

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Det kommer :-)

Under tiden kan du tipsa här om källor:

 http://wiki.piratpartiet.se/Live

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

 http://infopolitics.eu håller på att bli något i den här riktningen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.