Ticket #593 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Opinionsmätningar

Reported by: HR <henry@…> Owned by: Richie
Priority: minor Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

Jag skulle vilja se opinionsmätningar där uppe till höger där medlemsstatistiken fanns innan kandideringen.

Såhär kan det se ut: (påhittat)

7 feb Demoskop 2,0%
25 jan Synovate 2,0%
17 jan SIFO 2,5%

Nyaste överst. Ha med de tio senaste.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

Riktigt bra idé, men största problemet är väl att hitta nån som orkar sitta och uppdatera den... Har vi en frivillig som kan jaga ihop siffrorna så kan jag uppdatera själva widgeten.

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:3 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.